Pravila privatnosti

UVOD I OPĆA NAČELA

SPERT ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U svojem se poslovanju SPERT rukovodi temeljnim načelima zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR, što znači da podatke obrađuje zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.
Ako se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

KORIŠTENJE STRANICE

SPERT je vlasnik stranice spert.hr, te prilikom posjeta istoj automatski prikupljamo određene podatke i statističke informacije putem naših Internet servera ili "kolačića". Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, Vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci Vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd. Svrha takve obrade je da svoje stranice uredimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje odnosno da ih prilagodimo Vašim potrebama.

U svrhu prikupljanja podataka koristimo Google Analytics.

Naša stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima ne upravljamo i za koje nismo odgovorni. Predlažemo da pregledate pravila zaštite osobnih podataka takvih stranica da se upoznate kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

SIGURNOST

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitila Vaše podatke. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran preko algoritama kako bi maksimalno osigurala sigurnost naše stranice, a kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

UPOTREBA KOLAČIĆA - Cookies (eng.)

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na Vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o Vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni kako bi olakšali pregledavanje i prilagodili ga korisniku te ne oštećuju Vaše računalo.

Iako se u Pravilima upotrebljava opći pojam "kolačići" jer su oni glavni način pohrane podataka kojima se koristi ovo mrežno mjesto, prostor "lokalne pohrane" preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići. Sve se informacije u ovom odjeljku primjenjuju i na tu "lokalnu pohranu".

U KOJU SE SVRHU UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆI NA OVOM MREŽNOM MJESTU?

Kolačići su neophodan dio načina rada našeg mrežnog mjesta. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje Vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte Vaše osobne postavke (primjerice državu) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje mjesta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. Ponekad, ako smo unaprijed pribavili Vašu privolu, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da Vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi Vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

TKO UPOTREBLJAVA INFORMACIJE POHRANJENE U KOLAČIĆIMA?

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao "kolačići trećih strana", a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje zatražimo kako bismo poboljšali naše usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ovi se "kolačići trećih strana" uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa.

KAKO ONEMOGUĆITI ILI SPRIJEČITI UPOTREBU KOLAČIĆA?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije Vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima "Osobne postavke" ili "Alati". Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u Vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik "Pomoć" u samom pregledniku. Ako općenito želite više znati o kolačićima i kako funkcioniraju, možete se više informirati na www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Spert d.o.o. sa sjedištem u Umagu, Špina 23 A, djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka.
Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe agencije Spert (voditelj obrade) i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).
Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate na adresu: Spert, 52470 Umag, Špina 23 A ili adresu e-pošte: info@spert.hr

KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Spert obrađuje one osobne podatke koje prikuplja tijekom poslovnog odnosa kao što su: naziv tvrtke, ime, prezime, OIB, adresa i slično. Za izvršenje poslovnih aktivnosti, a ukoliko je to neophodno i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

ZA KOJE SVRHE KORISTIMO OSOBNE PODATKE

Spert kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Osobne podatke koje prikupljamo o vama koristimo na sljedeće načine:

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR propisuje pravne osnove za zakonitu obradu osobnih podataka kako slijedi:

 1. izvršenje ugovornih obveza - kada je obrada nužna za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili kada ugovarate pružanje neke od naših usluga od vas moramo prikupiti osobne podatke kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze.
 2. Zadovoljenje legitimnih interesa - kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima; otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprječavanje prijevara; zaštita osoba i imovine; ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima te odgovaranje na vaše upite i komentare.
 3. Poštivanje zakonskih obveza - Spert se mora pridržavati propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj koji mu nameću obavezu da obrađuje podatke za određene svrhe kao što su računovodstvene svrhe (npr. izdavanje računa), te dostavljanje podataka sukladno zahtjevima pravosudnih tijela. Ujedno smo dužni postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007 do 14/2014), itd.
 4. Privola - kada ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka za pojedinu svrhu, zadržavajući pri tome pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

Spert se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

U sklopu svog poslovanja koristimo on-line sustav eRent, software za vođenje smještajnih objekata.

VAŠA PRAVA PREMA Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR imate određena prava koja se odnose na vaše osobne podatke, kako slijedi:

 1. pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka kada ne postoji legitimni interes da to radimo:
  • kada osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
  • kada ste uložili prigovor na obradu podataka, a mi razmatramo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge,
  • kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
  • kada nam više ne trebaju osobni podaci, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

  Svoje pravo možete ostvariti u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate.

 2. Pravo na pristup - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR vam daje pravo da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno predmetna vam Uredba daje pravo pitati nas koje vaše osobne podatke imamo i kako ih obrađujemo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.
 3. Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) - kao fizička osoba imate pravo ishoditi brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Međutim, uzmite u obzir da to nije apsolutno pravo, pa tako, primjerice, ne nadilazi naše zakonske obveze da čuvamo računovodstvene podatke. Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete sve usluge koje ste koristili kod nas). Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.
 4. Pravo na ispravak - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR vam daje pravo na ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpun te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.
 5. Pravo na prigovor - imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka kada ne postoji legitimni ili zakonski razlog da to činimo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.
 6. Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru i ako je to tehnički izvedivo.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati na adresu: Spert, 52470 Umag, Špina 23 A ili adresu e-pošte: info@spert.hr ili nas nazvati na sljedeće brojeve telefona: +xxx.

KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI NADZORNO TIJELO

Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo - Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas